بزرگداشت روشنان فلکی در حکمت اشراق

همایش سهروردی و احیاء حکمت فهلوی

بزرگداشت روشنان فلکی در حکمت اشراق

دکتر یانیس اشوتس

(عضو هیئت علمی دانشگاه لیتوانی)

 

دانلود فایل تصویری

همایش سهروردی و احیاء حکمت فهلوی - دکتر یانیس اشوتس

 


تاریخ بروزرسانی : ۲۵ شهریور ۱۳۹۹ ۲۱:۱۳