حکمت ایران باستان و سهروردی

همایش سهروردی و احیاء حکمت فهلوی

حکمت ایران باستان و سهروردی

دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی

(استاد حکمت و فلسفۀ اسلامی)

دانلود فایل صوتی

همایش سهروردی و احیاء حکمت فهلوی - دکتر ابراهیمی دینانی


تاریخ بروزرسانی : ۲۵ شهریور ۱۳۹۹ ۰۲:۵۵