سیمرغ اوستایی، سیمرغ اشراقی

همایش سهروردی و احیاء حکمت فهلوی

دکترحسن بلخاری قهی

(عضو هیئت علمی دانشگاه تهران) 

 

دانلود فایل تصویری

 

دکتر حسن بلخاری


تاریخ بروزرسانی : ۲۶ شهریور ۱۳۹۹ ۱۶:۳۴