موسسه حکمت و فلسفه ایران|همایش‌ها|برگزارشده|سهروردی و احیای حکمت فهلوی|بازاندیشی نسبت معقول و محسوس در نزد افلاطون بر مبنای پرسش از چیستی مدرنیته

بازاندیشی نسبت معقول و محسوس در نزد افلاطون بر مبنای پرسش از چیستی مدرنیته

همایش سهروردی و احیاء حکمت فهلوی

بازاندیشی نسبت معقول و محسوس در نزد افلاطون بر مبنای پرسش از چیستی مدرنیته

دکتر سعید بینای مطلق

(عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان)

 

دانلود فایل تصویری

همایش سهروردی - سعید بینای مطلق


تاریخ بروزرسانی : ۲۵ شهریور ۱۳۹۹ ۰۱:۴۷