ضرورت بتّاته سهروردی

همایش سهروردی و احیاء حکمت فهلوی

ضرورت بتّاتۀ سهروردی: معنا، مبنا و منبع

دکتر مهدی عظیمی

(عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)

 

دانلود فایل تصویری

همایش سهروردی و احیاء حکمت فهلوی - دکتر مهدی عظیمی


تاریخ بروزرسانی : ۲۵ شهریور ۱۳۹۹ ۰۲:۴۶