شیخ اشراق و نظریه وحدت شهود

همایش سهروردی و احیاء حکمت فهلوی

شیخ اشراق و نظریۀ وحدت شهود

دکتر سعید انواری

(عضو هیئت علمی دانشگاه علّامه طباطبایی)

 

دانلود فایل تصویری

دکتر سعید انواری


تاریخ بروزرسانی : ۲۵ شهریور ۱۳۹۹ ۰۲:۰۸