موسسه حکمت و فلسفه ایران|همایش‌ها|برگزارشده|سهروردی و احیای حکمت فهلوی|سیمرغ داستان رستم و اسفندیار: در گذر از فردوسی به سهروردی

سیمرغ داستان رستم و اسفندیار

همایش سهروردی و احیاء حکمت فهلوی

سیمرغ داستان رستم و اسفندیار: در گذر از فردوسی به سهروردی

دکتر شهین اعوانی (سخنران)

(پژوهشگر مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران)

و دکتر رضا کوهکن

(پژوهشگر مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران)

 

دانلود فایل تصویری

همایش سهروردی و احیاء حکمت فهلوی - دکتر شهین اعوانی

 


تاریخ بروزرسانی : ۲۵ شهریور ۱۳۹۹ ۲۱:۱۵