سهروردی و مهریشت

همایش سهروردی و احیاء حکمت فهلوی

سهروردی و مهریشت

دکتر بابک عالیخانی

(عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران) 

 

دانلود فایل تصویری

دکتر بابک عالیخانی


تاریخ بروزرسانی : ۲۵ شهریور ۱۳۹۹ ۰۱:۳۲