موسسه حکمت و فلسفه ایران|همایش‌ها|برگزارشده|بررسی آراء و آثار تیتوس بورکهارت|گزارش، شرح و نقد دیدگاه بورکهارت درباره نگارگری ایرانی

گزارش، شرح و نقد دیدگاه بورکهارت درباره نگارگری ایرانی

بگ گراند همایش بورکهارت

گزارش، شرح و نقد دیدگاه بورکهارت درباره نگارگری ایرانی

دکتر محمدجواد سعیدی‌زاده

(عضو هیئت علمی موسسه هنر و اندیشه اسلامی)

 

دانلود فایل تصویری