موسسه حکمت و فلسفه ایران|همایش‌ها|برگزارشده|بررسی آراء و آثار تیتوس بورکهارت|نسبت جاودانه هنر و حکمت: افلاطون، میرعماد و تیتوس بورکهارت

نسبت جاودانه هنر و حکمت: افلاطون، میرعماد و تیتوس بورکهارت

بگ گراند همایش بورکهارت

نسبت جاودانه هنر و حکمت: افلاطون، میرعماد و تیتوس بورکهارت

دکتر سعید بینای مطلق

(عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان)

 

دانلود فایل تصویری