موسسه حکمت و فلسفه ایران|همایش‌ها|برگزارشده|بررسی آراء و آثار تیتوس بورکهارت|مبنای معرفت­ شناختی تیتوس بورکهارت درباره هنر و نقد گرابار

مبنای معرفت­ شناختی تیتوس بورکهارت درباره هنر اسلامی و نقد نگرش الگ گرابار

بگ گراند همایش بورکهارت

مبنای معرفت­ شناختی تیتوس بورکهارت درباره هنر اسلامی و نقد نگرش الگ گرابار

دکترسیّدرضی موسوی گیلانی

(عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب)

 

دانلود فایل تصویری