موسسه حکمت و فلسفه ایران|همایش‌ها|برگزارشده|بررسی آراء و آثار تیتوس بورکهارت|نگاه کشفی بورکهارت به حروف و تطبیق آن با علم الحروف ابن عربی

نگاه کشفی بورکهارت به حروف و تطبیق آن با علم الحروف محی­ الدین ابن عربی

بگ گراند همایش بورکهارت

نگاه کشفی بورکهارت به حروف و تطبیق آن با علم الحروف محی­ الدین ابن عربی

دکتر محمدجواد ادبی

(پژوهشگر عرفان اسلامی و ابن‌عربی پژوه)

 

دانلود فایل تصویری