موسسه حکمت و فلسفه ایران|همایش‌ها|برگزارشده|بررسی آراء و آثار تیتوس بورکهارت|ملاحظاتی در باره کتاب کیمیا، علم جهان، علم جان از بورکهارت

ملاحظاتی درباره کتاب کیمیا، علم جهان، علم جان از تیتوس بورکهارت

بگ گراند همایش بورکهارت

ملاحظاتی درباره کتاب کیمیا، علم جهان، علم جان از تیتوس بورکهارت

آقای امیر حمزه زیدی

(دانشجوی دکتری فلسفه اسلامی در دانشگاه اموری آتلانتا، امریکا)

 

دانلود فایل تصویری