سخن افتتاحیه

بگ گراند همایش بورکهارت

نطق افتتاحیه

دکترسیّدمحمود یوسف‌ثانی

(معاون پژوهشی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران)

 

دانلود فایل تصویری