دوفصلنامه فلسفه و علوم انسانی

 ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
دوفصلنامه فلسفه و علوم انسانی

 

فلسفه و علوم انسانی مجله‌ای تخصصی  است و به بررسی مقاله‌هایی می‌پردازد که: 

- تحقیقی و تحلیلی، و حاصل پژوهش و تفحص نویسنده و با موازین کامل پژوهشی و معیارهای مقالات علمی باشد.

- به یکی از زبان‌های فارسی، عربی، انگلیسی، فرانسه، یا آلمانی نوشته شده ‌باشد.

- متن و ترجمه مقاله در هیچ نشریه داخلی یا خارجی چاپ نشده باشد.

حجم مقاله از 8000 کلمه بیشتر نباشد و شامل عنوان، چکیده (فارسی و عربی و  انگلیسی)، کلید واژه‌، طرح مسأله و موضوع، متن مقاله و نتیجه‌گیری باشد.

لطفا توجه بفرمایید: رویکرد نشریه دوفصلنامه فلسفه و علوم انسانی،  ارائه یافته‌های محققانه صاحب‌نظران و پژوهشگران در زمینه مناسبات «فلسفه و علوم انسانی» است و  پژوهش‌هایی که تنها به مسائل فلسفی یا علوم انسانی پرداخته باشند، در اولویت انتشار مجله قرار ندارند. 

چکیده مقاله به سه زبان فارسی و عربی و  انگلیسی حداقل 120 و  حداکثر 150 کلمه ارائه شود.

 کشور محل چاپ : ایران

سال شروع انتشار: 1401

 ناشر: انتشارات مؤسسه پژوهشی حکمت وفلسفه ایران (irip.ac.ir) با همکاری انجمن حکمت و فلسفه ایران (IPS)

 فرمت:  چاپی و الکترونیکی

 شاپای چاپی:

  شاپای الکترونیکی:   

 قابل دسترسی از: 

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

پایگاه اطلاعات نشریات کشور(مگ ایران)

پایگاه تخصصی مجلات نور

پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

 ضریب تأثیر(ISC)سال 

 درصد پذیرش مقالات: 

 وضعیت چاپ: چاپی و الکترونیکی

 نوبت‌ انتشار: دوفصلنامه

دسترسی رایگان و آزاد به مقالات : بلی (با ذکر منبع)

زبان مجله: فارسی (چکیده عربی و  انگلیسی)

حوزه  تخصصی: حکمت- فلسفه 

نوع مجله: علمی

رتبه: 

 دسترسی رایگان و آزاد به مقالات: بلی (با ذکر منبع)

نمایه شده:  بلی

هزینه ارسال مقاله: 

نوع  داوری: داوری بسته (Double blind peer review) و حداقل 2 داور

زمان داوری:  حداقل 5 هفته

منابع مالی مجله توسط مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران تأمین می‌شود.

ایمیل مجله:  philosophyandhumanities@irip.ac.ir

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.