«حکمای متألّه در شاهنامه»

«حکمای متألّه در شاهنامه»
نوشتاری از دکتر بابک عالیخانی (دانشیار گروه «ادیان و عرفان» مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران) به مناسبت 25 اردی‌بهشت‌ماه، روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و روز پاسداشت زبان پارسی

 🔶به نام خداوند فراخ بخشایش مهربان

یکم) شهرسپ

سه شهریار تمدّن‌آفرین مذکور در شاهنامه، هوشنگ و طهمورث و جمشید نام دارند که مظهر خلاقیّت خدای تعالی به‌شمار می‌روند. این سه شهریار، همانند خالق جهان هستی، در شش مرحله به ابداع و نوآوری دست می‌یازند، و سپس در مرحلۀ هفتم  به کاری شگفت‌تر از شگفت می‌پردازند که نقطۀ اوج کارهای ششگانۀ پیشین آنان است. در دکترین مزدیسنایی، خلقت‌های ششگانۀ اورمزد به ترتیب عبارت‌اند از آسمان سنگی یا فلزی، آب، زمین، گیاه، جانور، و مردم. هوشنگ در کارهای سازندۀ خود درست از همین طرح و سرمشق‌ الهی پیروی کرده است: ...

 

برای دانلود فایل pdf کلیک نمایید!

 

۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.