همایش ملی «سهروردی و احیاء حکمت فهلوی»

نخستین همایش ملی با عنوان «سهروردی و احیاء حکمت فهلوی» در 25 و 26 شهریور ماه 1399 در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار خواهد شد . این همایش در بر دارندۀ ابعادی خواهد بود تماماً نو که در همایش‌هایی با عناوین مشابه سابقه ندارد. آقای دکتر بابک عالیخانی، دانشیار گروه ادیان و عرفان مؤسسه، دبیر علمی این همایش است که دارای تألیفات و آثار و صاحب نظر در این حوزه هستند. در برگزاری این همایش آقای دکتر اسماعیل رادپور (دکترای فلسفه و ادیان و پژوهشگر مؤسسه) به ایشان یاری می‌رسانند. با هدف تمهید مقدّمات ضروری جهت برگزاری هرچه بهتر همایش «سهروردی و احیاء حکمت فهلوی» در سال گذشته در موسسه پژوهشی چندین کارگاه‌ آموزشی در زمینۀ تفسیر شاهنامه، اوستا و متون پهلوی ویژۀ اهل تحقیق برگزار شد. از سوی کمیتة علمی این همایش بیست و یک محور عمده در ضمن هفت طبقه برای ارائه مقالات به شرح زیر ذکر شده است:

محورهای ارائه مقاله:

الف     - سهروردی و گاهان زردشت

- سهروردی و یشتهای اوستا

- سهروردی و خُرده‌اوستا

ب       - سهروردی و دینکرد سوم و چهارم

          - سهروردی و زندآگاهی

- سهروردی و اندرزنامه‌های پهلوی

ج       - سهروردی و طریقت زروان

- سهروردی و طریقت مهر

- سهروردی و طریقت مزدک

د        - سهروردی و کتیبه‌های هخامنشی و ساسانی

- سهروردی و فلسفه تاریخ (نظریه ادوار و اکوار)

- سهروردی و مدینه فاضله

ه‍.       - سهروردی و شاهنامه فردوسی

- سهروردی و هنر و معاری

- سهروردی و فولکلور ایرانی‌اسلامی

و        - سهروردی و وحدة الشهود

-سهروردی و وحدة الوجود

- سهروردی و آیین فتوت

ز        - سهروردی و حکمت چین

- سهروردی و حکمت هند

- سهروردی و منطق و حکمت اسلامی

 

۱۲ خرداد ۱۳۹۹
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.