ناموجود
Loading

سیر فلسفه در ایران اسلامی

مؤلف: رضا اکبریان
سیر فلسفه در ایران اسلامی
فلسفه و دین و رابطة میان آن دو را از ابعاد مختلفی می‌توان بررسی کرد. در این خصوص سه دیدگاه اساسی را می‌توان بر شمرد: مطالعه و بررسی دین و رابطة آن با فلسفه از منظر برون دینی، بررسی رابطة فلسفه و دین و نحوة ارتباط آنها به عنوان دو امر عینی واقعی در طول تاریخ، و بررسی نظرگاه فلاسفة اسلامی و غربی دربارة رابطة فلسفه و دین. نگارنده در کتاب حاضر نخست به رابطه فلسفه و دین می‌پردازد و سپس سیر فلسفه را در ایران اسلامی بیان می‌کند. برخی موضوعات مندرج در کتاب عبارت‌اند از: امکان نظریه پردازی در حوزة فلسفه بر مبنای تعالیم دینی، ملاصدرا و حکمت متعالیه، علامه طباطبایی و فلسفة الهی، یونان و فلسفة اسلامی، تصرف و عرفان در جهان اسلام، روش ابن عربی و سهروردی ، اخلاق و عرفان و...

محصولات مرتبط

 • اثولوجیا
  اثولوجیا
  ۱۲۵,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • سیر منطق جلد دوم
  سیر منطق جلد دوم
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۶۰,۰۰۰ تومان
 • سیر منطق جلد اول
  سیر منطق جلد اول
  ۲۴۰,۰۰۰ تومان۱۹۲,۰۰۰ تومان
 • اسلام در سرزمین ایران؛ چشم‌اندازهای معنوی و فلسفی
(مجلد چهارم)

  اسلام در سرزمین ایران؛ چشم‌اندازهای معنوی و فلسفی

  (مجلد چهارم)

  ۲۲۰,۰۰۰ تومان۱۷۶,۰۰۰ تومان
 • مجموعۀ رسائل ابن‌سینا (1)
  مجموعۀ رسائل ابن‌سینا (1)
  ۵۰,۰۰۰ تومان۴۰,۰۰۰ تومان
 • اندیشه‌نامۀ علوم عقلی اسلامی
  اندیشه‌نامۀ علوم عقلی اسلامی
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۶۰,۰۰۰ تومان
 • لمعات اِلهیّه
  لمعات اِلهیّه
  ۱۷۰,۰۰۰ تومان۱۳۶,۰۰۰ تومان
 • مقدمه‌ای بر فلسفۀ روان‌شناسی
  مقدمه‌ای بر فلسفۀ روان‌شناسی
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان۱۲۰,۰۰۰ تومان
  ناموجود
 • مجموعه‌مقالات کرونا و علوم عقلی
  مجموعه‌مقالات کرونا و علوم عقلی
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان۹۶,۰۰۰ تومان
 • ارادۀ آزاد؛ رهیافتی صدرایی
  ارادۀ آزاد؛ رهیافتی صدرایی
  ۸۰,۰۰۰ تومان۶۴,۰۰۰ تومان