ناموجود
Loading

کوهنوردی و فلسفه

ویراستار: استفان ای. اشمیت
مترجم: محمدمهدی فالح
کوهنوردی و فلسفه

هدف از این مجموعه نشان دادن ارتباطی است که فلسفه می تواند با مسائل زندگی روزمره داشته باشد. میتوان مدعی شد که این کتاب کاربست نظریات فلسفی برای فهم ابعاد مختلف ورزش و هنر کوه نوردی است درنتیجه کتاب برای سه قشر جذابیت خواهد داشت:
(1) برای افرادی که در آکادمی های تحصیل و تدریس میکنند چون میتوانندکاربست برخی اندیشه های فلسفی را در زمینه ای مشخص (یعنی کوه نوردی را ببینند.
(2) کوه نوردان حرفه ای که میتوانند توجیه یا عدم توجیه برخی از وجوه کوه نوردی خود را به بیانی فلسفی ببینند.
(3) مردمی که جزء هیچ یک از دسته های بالا نیستند ولی میتوانند با درآمیختن این دو حوزه اندکی از هر دو بیاموزند و با دیدن جزئیاتی که در این کتاب  مورد توجه قرار گرفته ، از هر دو لذت ببرند.

محصولات مرتبط

 • اثولوجیا
  اثولوجیا
  ۱۲۵,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • سیر منطق جلد دوم
  سیر منطق جلد دوم
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۶۰,۰۰۰ تومان
 • سیر منطق جلد اول
  سیر منطق جلد اول
  ۲۴۰,۰۰۰ تومان۱۹۲,۰۰۰ تومان
 • اسلام در سرزمین ایران؛ چشم‌اندازهای معنوی و فلسفی
(مجلد چهارم)

  اسلام در سرزمین ایران؛ چشم‌اندازهای معنوی و فلسفی

  (مجلد چهارم)

  ۲۲۰,۰۰۰ تومان۱۷۶,۰۰۰ تومان
 • مجموعۀ رسائل ابن‌سینا (1)
  مجموعۀ رسائل ابن‌سینا (1)
  ۵۰,۰۰۰ تومان۴۰,۰۰۰ تومان
 • اندیشه‌نامۀ علوم عقلی اسلامی
  اندیشه‌نامۀ علوم عقلی اسلامی
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۶۰,۰۰۰ تومان
 • لمعات اِلهیّه
  لمعات اِلهیّه
  ۱۷۰,۰۰۰ تومان۱۳۶,۰۰۰ تومان
 • مقدمه‌ای بر فلسفۀ روان‌شناسی
  مقدمه‌ای بر فلسفۀ روان‌شناسی
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان۱۲۰,۰۰۰ تومان
  ناموجود
 • مجموعه‌مقالات کرونا و علوم عقلی
  مجموعه‌مقالات کرونا و علوم عقلی
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان۹۶,۰۰۰ تومان
 • ارادۀ آزاد؛ رهیافتی صدرایی
  ارادۀ آزاد؛ رهیافتی صدرایی
  ۸۰,۰۰۰ تومان۶۴,۰۰۰ تومان