صفحه نخست » صفحه نخست » دوره‎ های تخصصی آزاد » دوره های آموزشی برگزار شده

مدرسه تابستانی «الاهیات و نظریه‌ی تکامل»

دومین مدرسه تابستانی «الاهیات و نظریه تکامل»

به همت گروه کلام و فلسفه دین مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، دومین مدرسه تابستانی در حوزه‌ی علم و دین با موضوع «الاهیات و نظریه تکامل»در تابستان 98 برگزار گردید.

در این مدرسه تابستانی نسبت بین خداباوری به عنوان باور اصلی ادیان و نظریه‌ی تکامل که امروزه در زیست‌شناسی بدان پرداخته میشود، بررسی گردید.

تاریخ بروزرسانی : ۱۴ آبان ۱۳۹۸ ۱۶:۰۸

«نسبی‌انگاری و منتقدانش؛ علم، فلسفه، اخلاق»

نسبی انگاری و منتقدانش - 001
دومین مدرسۀ تابستانیِ مطالعات علم با عنوان «نسبی‌انگاری و منتقدانش؛ علم، فلسفه، اخلاق» که به همت گروه مطالعات علم مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران به مدت سه روز از 5 تا 7 شهریور ماه 1398 برگزار شد.

تاریخ بروزرسانی : ۱۴ آبان ۱۳۹۸ ۱۶:۰۱