گروه‌های پژوهشی

 گروههای پژوهشی موسسه و اعضای آنها عبارتند از:


تاریخ بروزرسانی : ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ ۱۷:۴۸

گروه فلسفه (غرب) مدیرگروه: دکتر امیرحسین خداپرست

 

1. بهمن پازوکی - دکترای تخصصی فلسفه- هیدگر/پدیدارشناسی/زیبایی‌شناسی- استادیار

2. سید مسعود زمانی- دکترای تخصصی فلسفه- هیدگر/فلسفه دین/هرمنوتیک- استادیار

3. امیر حسین خداپرست- دکترای تخصصی فلسفه- فلسفه دین/معرفت‌شناسی- استادیار 

4. غلامرضا نظریان- دکترای تخصصی فلسفه- استادیار

5. مینو حجت- دکترای تخصصی فلسفه- فلسفه ویتگنشتاین/فلسفه اخلاق- استادیار

 


تاریخ بروزرسانی : ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ ۱۲:۱۷

گروه منطق/ مدیرگروه: دکتر اسدالله فلاحی

1. سید محمود یوسف‌ثانی- دکترای تخصصی فلسفه- دانشیار 

2. اسدالله فلاحی- دکترای تخصصی فلسفه- تاریخ منطق/منطق ربط/منطق موجهات- دانشیار


تاریخ بروزرسانی : ۱۶ شهریور ۱۳۹۹ ۱۰:۲۷

گروه فلسفه اسلامی/ مدیرگروه: دکتر محمد حسین‌زاده

1. لیلا کیانخواه- دکترای تخصصی فلسفه- فلسفه مشاء- استادیار

2. فاطمه شهیدی مارنانی- دکترای تخصصی فلسفه- فلسفه اسلامی- استادیار

3. محمدجواد اسماعیلی- دکترای تخصصی فلسفه- استادیار

4. محمد حسین زاده- دکترای تخصصی فلسفه و کلام اسلامی- حکمت متعالیه- استادیار

5.محمد جعفر جامه‌بزرگی- دکترای تخصصی فلسفه و کلام اسلامی– حکمت متعالیه- استادیار

6. مهدی عبداللهی- دکترای تخصصی فلسفه اسلامی- استادیار


تاریخ بروزرسانی : ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ ۱۲:۱۸

گروه عرفان و ادیان/ مدیر گروه: دکتر شهرام پازوکی

1. شهرام پازوکی- دکترای تخصصی فلسفه- استاد

2. رضا کوهکن- دکترای تخصصی تاریخ و فلسفه علوم- استادیار

3. سیداحمد غفاری قره‌باغ- دکترای تخصصی فلسفه اسلامی- استادیار

4. بابک عالیخانی- دکترای تخصصی فرهنگ و زبانهای باستانی- دانشیار


تاریخ بروزرسانی : ۲ خرداد ۱۴۰۰ ۱۶:۲۷

گروه کلام/ مدیر گروه: دکتر عبدالله محمدی

1. میثم توکلی بینا- دکترای تخصصی فلسفه و کلام اسلامی- علم و دین- استادیار

2. اسماعیل علی‌خانی- دکترای تخصصی ادیان- مسیحیت- استادیار

3. غلامحسین جوادپور- دکترای تخصصی کلام فلسفه دین و مسائل جدید کلامی- فلسفه دین/معرفت‌شناسی دینی- استادیار

4. احمد شه‌گلی- دکترای تخصصی فلسفه و کلام اسلامی- استادیار

5. عبداله محمدی- دکترای فلسفه و کلام اسلامی- استادیار


تاریخ بروزرسانی : ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ ۱۲:۱۵

گروه مطالعات علم / مدیر گروه: دکتر حسین شیخ‌رضایی

1. حسن امیری‌آرا- دکترای فلسفه علم- استادیار 

2. حسن میانداری حسین- دکترای تخصصی فلسفه- فلسفه زیست‌شناسی- دانشیار

3. دکتر حسین شیخ رضایی- دکترای تخصصی فلسفه- فلسفه علم/علم و جامعه/تاریخنگاری علم- استادیار


تاریخ بروزرسانی : ۲ خرداد ۱۴۰۰ ۱۶:۲۸