صفحه نخست » صفحه نخست » پژوهش » گروه‌های پژوهشی

گروه‌های پژوهشی

 گروههای پژوهشی موسسه و اعضای آنها عبارتند از:


تاریخ بروزرسانی : ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ ۱۷:۴۸

گروه فلسفه (غرب) مدیرگروه: دکتر بهمن پازوکی

1. شهین اعوانی - دکترای تخصصی فلسفه - مرتبه علمی دانشیار
2. بهمن پازوکی
- دکترای تخصصی فلسفه - مرتبه علمی استادیار
3. سید مسعود زمانی
- دکترای تخصصی فلسفه - مرتبه علمی استادیار
4. امیر حسین خداپرست
- دکترای تخصصی فلسفه - مرتبه علمی استادیار
5. غلامرضا نظریان
- دکترای تخصصی فلسفه - مرتبه علمی استادیار
6. مهدی عبداللهی
- دکترای تخصصی فلسفه اسلامی - مرتبه علمی استادیار

7. مینو حجت - دکترای تخصصی فلسفه - مرتبه علمی استادیار


تاریخ بروزرسانی : ۳ اسفند ۱۳۹۸ ۰۸:۳۶

گروه منطق/ مدیرگروه: دکتر اسدالله فلاحی

1. سید محمود یوسف‌ثانی/ دکترای تخصصی فلسفه/ مرتبه علمی دانشیار
2. اسدالله فلاحی/ دکترای تخصصی فلسفه/ مرتبه علمی دانشیار


تاریخ بروزرسانی : ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ ۱۷:۵۳

گروه فلسفه اسلامی/ مدیرگروه: دکتر لیلا کیانخواه

1. سیدحسین موسویان/ دکترای تخصصی فلسفه و کلام اسلامی/مرتبه علمی استادیار
2. لیلا کیانخواه/ دکترای تخصصی فلسفه – فلسفه مشاء/ مرتبه علمی استادیار
3. فاطمه شهیدی مارنانی/ دکترای تخصصی فلسفه- فلسفه اسلامی / مرتبه علمی استادیار
4. محمدجواد اسماعیلی/ دکترای تخصصی فلسفه/ مرتبه علمی استادیار
5. محمد حسین زاده/ دکترای تخصصی فلسفه و کلام اسلامی - حکمت متعالیه/ مرتبه علمی استادیار
6. محمد جعفر جامه‌بزرگی/ دکترای تخصصی فلسفه و کلام اسلامی – حکمت متعالیه/ مرتبه علمی استادیار


تاریخ بروزرسانی : ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ ۱۷:۵۴

گروه عرفان و ادیان/ مدیر گروه: دکتر شهرام پازوکی

1. شهرام پازوکی/ دکترای تخصصی فلسفه/ مرتبه علمی استاد
2. رضا کوهکن/ دکترای تخصصی تاریخ و فلسفه علوم / مرتبه علمی استادیار
3. سیداحمد غفاری قره‌باغ/ دکترای تخصصی فلسفه اسلامی/ مرتبه علمی استادیار
4. بابک عالیخانی/ دکترای تخصصی فرهنگ و زبانهای باستانی/ مرتبه علمی استادیار


تاریخ بروزرسانی : ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ ۱۷:۵۴

گروه کلام/ مدیر گروه: دکتر میثم توکلی بینا

1. میثم توکلی بینا/ دکترای تخصصی فلسفه و کلام اسلامی/ مرتبه علمی استادیار
2. اسماعیل علی‌خانی/ دکترای تخصصی ادیان/ مسیحیت/ مرتبه علمی استادیار
3. غلامحسین جوادپور/ دکترای تخصصی کلام فلسفه دین و مسائل جدید کلامی / مرتبه علمی استادیار
4. احمد شه‌گلی/ دکترای تخصصی فلسفه و کلام اسلامی/ مرتبه علمی استادیار
5. عبداله محمدی/ دکترای فلسفه و کلام اسلامی/ مرتبه علمی استادیار


تاریخ بروزرسانی : ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ ۱۷:۵۵

گروه مطالعات علم / مدیر گروه: دکتر شاپور اعتماد

1. شاپور اعتماد/ دکترای سایبرنتیک/ مرتبه علمی دانشیار
2. حسن میانداری حسین/ دکترای تخصصی فلسفه / مرتبه علمی استادیار
3. دکتر حسین شیخ رضایی/ دکترای تخصصی فلسفه / مرتبه علمی استادیار


تاریخ بروزرسانی : ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ ۱۷:۵۵