برای اطلاع از آخرین آئین‌نامه‌های آموزشی می‌توانید به سایت وزارت علوم بخش قوانین و مقررات مراجعه نمایید.

مهمترین آئین‌نامه‌های دوره دکتری را می‌توانید از همین صفحه دانلود نمایید.