همایش روز جهانی فلسفه 

دیگری 

25 آبان‌ماه 1400، ساعت 10 صبح

فایل‌های تصویری سخنرانی‌های همایش، پس از پایان همایش در کانال اختصاصی موسسه در آپارات قابل رویت و دانلود خواهد بود.

چکیده‌های همایش را از اینجا دانلود کنید. 

 روز جهانی کم حجم  

افتتاحیه

غلامرضا زکیانی

نطق افتتاحیه


 رضا کوهکن

گزارش دبیر علمی بزرگداشت