همایش روز جهانی فلسفه 

دیگری 

25 آبان‌ماه 1400، ساعت 10 صبح

فایل‌های تصویری سخنرانی‌های همایش، پس از پایان همایش در کانال اختصاصی موسسه در آپارات قابل رویت و دانلود خواهد بود.

 

لینک ورود: 

 www.irip.ac.ir/u/138

 پوستر روز جهانی با لینک   

افتتاحیه

غلامرضا زکیانی

نطق افتتاحیه


 رضا کوهکن

گزارش دبیر علمی بزرگداشت

سخنرانی‌ها

غلامرضا زکیانی

اعتباریات و «دیگری»


غلامحسین ابراهیمی دینانی

مسألۀ «من» و جز «من»


 سیّدمصطفی محقق داماد

حق دیگری، محوراصلی اعلامیه جهانی حقوق بشر ؛ رهیافتی اسلامی


شهرام پازوکی

غیرتش غیر در جهان نگذاشت: نفی دیگری در عرفان اسلامی


سیّدحمید طالب‌زاده

دیگری بر حسب حکمت متعالیه


 علی‌اصغر مصلح

  در  میانۀ «من» و «دیگری»


  شهین اعوانی

«دیگری» در مثنوی معنوی


  جلیل امیدی

شافعیه و دیگران


   جبّار رحمانی

استراتژی‌های برساخت دیگری و مسأله اخلاق اجتماعی در ایران


  حسین اسکندری

جایگاه و نقش «دیگری» در شکل‌گیری «افسردگی »


رضا کوهکن

هانری کربن: به سوی دیدار دیگریِ خود


کاوه بهبهانی

دگرپذیری- دگرستیزی: گاندی در برابر هیتلر


 علی حسینخانی

لودویگ ویتگنشتاین و دونالد دیویدسون درباب دیگری


اسماعیل رادپور

خود و دیگری در اندیشۀ دائویی


 سعید ماخانی

«دیگری» و «قاعدۀ طلایی» در اندیشۀ سیاسی سده‌های میانۀ مسیحی


 راضیه زینلی

«خود» در آینۀ «دیگری» در اندیشۀ کیرکگور


زهرا دنیایی

پاسخ «دیگری»- نگاهی پدیدارشناسانه