بزرگداشت روز جهانی فلسفه 

سلامتی و زندگی خوب: رویکردهای نظری

 

فایل‌های تصویری سخنرانی‌های همایش از تاریخ 11 آذرماه 1399، ساعت 12:00 در این صفحه قابل رویت و دانلود خواهد بود.

مشارکت‌کنندگان می‌توانند سوالات خود از سخنرانان را به ایمیل wpd2020@irip.ac.ir ارسال کنند. 

چکیده بزرگداشت را از اینجا دانلود کنید. 

پوستر همایش روز جهانی فلسفه

افتتاحیه

دکتر غلامرضا زکیانی

نطق افتتاحیه


 دکتر محمدجواد اسماعیلی

گزارش دبیر علمی بزرگداشت

سخنرانی‌ها

دکتر شهرام پازوکی 

نگاهی عرفانی به سلامتی


 دکتر سیّدمحمود یوسف‌ثانی

سلامت و سعادت در حکمت ابن‌سینا


دکتر آذرخش مکری

در جستجوی علم شادکامی تجربی


دکتر حسین شیخ‌رضایی

برساخت اجتماعی سلامت 


 دکتر مهدی معین‌زاده

فلسفه و زندگی واقع‌بوده


  دکتر اسماعیل علیخانی

دین و انواع سلامت


  دکتر علیرضا منجمی

دیرماندگی امر بهداشتی و رازوارگی سلامت 


   دکتر سیّداحمد غفاری قره‌باغ

رابطه معنویت و سلامت از منظر حکمت اسلامی


  دکتر محمدجواد اسماعیلی

سلامتی از منظر جالینوس: خوانشی امروزی از مسئله‌ای کهن


آقای مسعود زنجانی

فلسفه و خوشبختی


 دکتر امیرحسین خداپرست

سلامت و بهروزی: نظری به رویکرد قابلیت‌محور