در جستجوی درویش خرسند: از حکمت ایرانی تا عرفان اسلامی

همایش سهروردی و احیاء حکمت فهلوی

در جستجوی درویش خرسند: از حکمت ایرانی تا عرفان اسلامی

دکتر مهران رهبری

(پژوهشگر حوزۀ ادیان و عرفان)

 

دانلود فایل تصویری

همایش سهروردی و احیاء حکمت فهلوی - دکتر مهران رهبری


تاریخ بروزرسانی : ۲۵ شهریور ۱۳۹۹ ۰۳:۳۰