میراث معنوی حکمت فهلوی در اندیشه و آثار سهروردی

همایش سهروردی و احیاء حکمت فهلوی

میراث معنوی حکمت فهلوی در اندیشه و آثار سهروردی

دکتر نجفقلی حبیبی

(استاد فلسفه)

 

دانلود فایل تصویری

همایش سهروردی و احیاء حکمت فهلوی - دکتر نجفقلی حبیبی


تاریخ بروزرسانی : ۲۵ شهریور ۱۳۹۹ ۰۳:۳۶