موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران / صفحه نخست / نشست‌ها و همایش‌ها / همایش تیتوس بورکهارت / گزارش، شرح و نقد دیدگاه بورکهارت درباره نگارگری ایرانی

گزارش، شرح و نقد دیدگاه بورکهارت درباره نگارگری ایرانی

بگ گراند همایش بورکهارت

گزارش، شرح و نقد دیدگاه بورکهارت درباره نگارگری ایرانی

دکتر محمدجواد سعیدی‌زاده

(عضو هیئت علمی موسسه هنر و اندیشه اسلامی)

 

دانلود فایل تصویری