موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران / صفحه نخست / نشست‌ها و همایش‌ها / همایش تیتوس بورکهارت / مبنای معرفت­ شناختی تیتوس بورکهارت درباره هنر و نقد گرابار

مبنای معرفت­ شناختی تیتوس بورکهارت درباره هنر اسلامی و نقد نگرش الگ گرابار

بگ گراند همایش بورکهارت

مبنای معرفت­ شناختی تیتوس بورکهارت درباره هنر اسلامی و نقد نگرش الگ گرابار

دکترسیّدرضی موسوی گیلانی

(عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب)

 

دانلود فایل تصویری