موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران / صفحه نخست / نشست‌ها و همایش‌ها / همایش تیتوس بورکهارت / نگاه کشفی بورکهارت به حروف و تطبیق آن با علم الحروف ابن عربی

نگاه کشفی بورکهارت به حروف و تطبیق آن با علم الحروف محی­ الدین ابن عربی

بگ گراند همایش بورکهارت

نگاه کشفی بورکهارت به حروف و تطبیق آن با علم الحروف محی­ الدین ابن عربی

دکتر محمدجواد ادبی

(پژوهشگر عرفان اسلامی و ابن‌عربی پژوه)

 

دانلود فایل تصویری