موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران / صفحه نخست / نشست‌ها و همایش‌ها / همایش تیتوس بورکهارت / تبیین روش تاویلی بورکهارت در تالیف کتاب شارتر، پیدای کاتدرال

تبیین روش تاویلی بورکهارت در تالیف کتاب «شارتر، پیدای کاتدرال»

بگ گراند همایش بورکهارت

تبیین روش تاویلی بورکهارت  در تالیف کتاب «شارتر، پیدای کاتدرال»

دکترلادن اعتضادی

(استاد دانشگاه شهید بهشتی)

 

دانلود فایل تصویری