مدیریت امور آموزش‌های تخصصی و تحصیلات تکمیلی


وظایف و اختیارات مدیریت امور آموزش های تخصصی و تحصیلات تکمیلی :
1- جمع‌آوری و تنظیم اطلاعات لازم در زمینه امور آموزشی؛
2- انجام فرایند پذیرش و ثبت‌نام دانشجو در چارچوب ضوابط آموزش عالی و ظرفیت پیش‌بینی‌شده برای رشته‌های مختلف تحصیلی؛
3- تشکیل پرونده برای دانشجویان ورودی و کنترل وضع نظام وظیفه آنان و انجام اقدامات لازم برابر ضوابط قانونی؛
4- ثبت و ضبط سوابق آموزشی دانشجویان از بدو ورود تا فارغ التحصیلی با رعایت ضوابط و مقررات آموزش عالی؛
5- رسیدگی به حضور و غیاب دانشجویان، اساتید، و نحوه ارائه کلاس‌های آموزشی و انجام اقدامات لازم برابر ضوابط قانونی؛
6- تنظیم برنامه کلاسی دانشجویان با هماهنگی گروه‌های پژوهشی و نظارت برفرایند برگزاری امتحانات و ثبت نمرات در سوابق آموزشی؛
7- برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی آزاد و نظارت بر نحوه ارائه و برگزاری؛
8- برنامه‌ریزی، ارزشیابی و نظارت مستمر بر اجرای فعالیت‌های آموزشی؛
9- انجام اقدامات لازم جهت صدور گواهی‌نامه‌های فارغ التحصیلی و دانشنامه؛
10- انجام اقدامات لازم در زمینه امور رفاهی، بیمه و تغذیه دانشجویان.


تاریخ بروزرسانی : ۴ دی ۱۴۰۰ ۱۵:۵۰