مدیریت امور آموزش‌های تخصصی و تحصیلات تکمیلی

 

وظایف و اختیارات مدیریت امور آموزش های تخصصی و تحصیلات تکمیلی :
1- جمع‌آوری و تنظیم اطلاعات لازم در زمینه امور آموزشی؛
2- انجام فرایندپذیرش و ثبت نام دانشجو در چارچوب ضوابط آموزش عالی و ظرفیت پیش بینی شده برای رشته‌های مختلف تحصیلی؛
3- تشکیل پرونده برای دانشجویان ورودی و کنترل وضع نظام وظیفه آنان و انجام اقدامات لازم برابر ضوابط قانونی؛
4- ثبت و ضبط سوابق آموزشی دانشجویان از بدو ورود تا فارغ التحصیلی با رعایت ضوابط و مقررات آموزش عالی؛
5- رسیدگی به حضور و غیاب دانشجویان، اساتید، و نحوه ارائه کلاس‌های آموزشی و انجام اقدامات لازم برابر ضوابط قانونی؛
6- تنظیم برنامه کلاسی دانشجویان باهماهنگی گروههای پژوهشی و نظارت برفرایند برگزاری امتحانات وثبت نمرات در سوابق آموزشی؛
7- برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی آزاد ونظارت برنحوه ارائه؛
8- برنامه‌ریزی، ارزشیابی و نظارت مستمر بر اجرای فعالیت‌های آموزشی؛
9- انجام اقدامات لازم جهت صدور گواهی نامه‌های فارغ التحصیلی و دانشنامه؛
10- انجام اقدامات لازم درزمینه امور رفاهی، بیمه و تغذیه دانشجویان.


تاریخ بروزرسانی : ۲۰ آبان ۱۳۹۸ ۱۳:۲۶