معرفی معاونت

مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفة‌ایران، با سپری شدن 47 سال از سال تأسیس، قدیمی‌ترین و مؤثرترین مؤسسة تحقیقات حکمی- فلسفی در کشور است. مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران به عنوان یکی از مراکز پژوهشی و آموزشی کشور، در چارچوب سیاست‌های کلان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نظام جمهوری اسلامی ایران، براساس اسناد بالادستی ملهم از اساسنامه مصوب، دارای شش مأموریت اصلی مطابق اهداف 6گانه مندرج در اساسنامه خود است که عبارتند از:
1- کمک به توسعه و گسترش پژوهش در زمینه فلسفة اسلامی، فلسفة غرب، کلام، ادیان و عرفان، منطق، تاریخ و فلسفه علم؛
2- زمینه‌سازی مناسب برای ارتقای فعالیتهای پژوهشی مذکور در کشور؛
3- بررسی و شناسایی شاخه‌های نوین فلسفه و معرفی آن در کشور؛
4- طرح مسائل سنتی فلسفه و رشته های وابسته به روشی جدید و امروزی؛
5- کوشش برای احیای جایگاه ویژه ایران در فلسفه اسلامی و فلسفه جهانی؛
6- کوشش برای نشر و اشاعه فرهنگ فکر و اندیشه فلسفی و منطقی در جامعه و ارتقای سطح دانش و بینش اسلامی.
یکی از نقاط قوت مؤسسه از بدو تأسیس حضور اساتید در تراز بین‌الملل مانند‌‌ هانری‌کربن، توشیهیکو ایزوتسو، کورودا، ماتسوموتو، ویلیام چیتیک، ژان دورینگ، جیمز موریس و ... در مؤسسه بوده است و هم اکنون نیز مزیت ارتباط با محافل علمی و اندیشمندان برجسته جهان در مؤسسه همچنان حفظ شده است. در حال حاضر، کشف، تحقیق، تصحیح علمی- انتقادی آثاری مانند مجموعة آثار حکمی و فلسفی ابن‌سینا و فارابی و دیگر اندیشمندان جهان اسلام، احیای تراث حکمی فلسفی از طریق بازخوانی متون کهن ابن‌سینا و اندیشمندان بزرگ جهان اسلام، پژوهش، ترجمه و تک‌نگاری‌های تخصصی درباره‌ فیلسوفان غرب، ترجمه متون مهم برای معرفی حکمت و عرفان اسلامی، احیای تراث ارزشمند کلامی از طریق بازخوانی یا تصحیح و تحقیق متون کهن، تعریف طرحهای پژوهشی در زمینه‌ فلسفة زبان، فلسفة ذهن، فلسفة علم، تاریخ علم و ...، کشف، تصحیح و چاپ رساله‌های منطقی دانشمندان جهان اسلام، برگزاری سمینار‌ها، ‌همایش‌ها و نشست‌های گوناگون داخلی و بین‌المللی در زمینه های مختلف از جملة فعالیتهای مهم در حال انجام در گروههای پژوهشی مؤسسه است.
فعالیتهای پژوهشی مؤسسه در راستای تحقق رسالت‌های شش‌گانه خویش با شش‌گروه پژوهشی فلسفه، فلسفة اسلامی، ادیان و عرفان، کلام، ‌منطق‌ و مطالعات علم در زمینة تحقیقات و پژوهشی‌های حکمی- فلسفی، کشف، تحقیق، تصحیح و احیای تراث، تألیف و ترجمة متون مرجع در سنت فلسفة اسلامی و غربی، تربیت دانشجویان دکتری تخصصی، اعزام دانشجویان و اعضای هیئت علمی به فرصت مطالعاتی داخل و خارج از کشور،‌ تشکیل کلاس‌های آزاد و کارگاه‌های تخصصی،‌ مدرسه‌های تابستانی و برگزاری سمینارها و همایش‌های تخصصی ملی و بین‌المللی، ارتباط با محققان خارج از کشور و دعوت از اندیشمندان در تراز بین‌المللی در موضوعات مختلف جهت ارائه دیدگاه‌ها و نظرات خود در تعامل با نهادهای پژوهشی بین‌المللی، تحقیقات و پژوهش در شاخه‌های نوین فلسفه مانند فلسفة علوم شناختی، فلسفة علم، فلسفة‌تاریخ، فلسفة‌اخلاق و جذب اعضای هیئت علمی مرتبط، نشر آثار در حوزه فلسفه و حکمت اسلامی و انتشار مجلة تخصصی معتبر در این حوزه... در حال انجام است.
در حال حاضر مؤسسه دارای 27 عضو هیأت علمی تمام وقت است که 1 نفر دارای مرتبة استادی و 6 نفر دارای مرتبه علمی دانشیاری و 20نفر دارای مرتبه علمی استادیاری هستند و وظایف، مسئولیت‌ها و فعالیت‌های پژوهشی مؤسسه در قالب شش گروه پژوهشی پس از تأیید و تصویب برنامه‌ها و طرح‌های پژوهشی در گروههای پژوهشی و شورای پژوهشی مؤسسه انجام می‌گردد. همچنین مؤسسه در حال حاضر دارای 14 دانشجوی دکتری تخصصی تمام وقت متشکل از 12 دانشجوی آموزش محور و 2 نفر پژوهش محور است که در رشته‌های فلسفة اسلامی (4 نفر)، فلسفة غرب (5 نفر)، مطالعات علم (3 نفر)، کلام (1 نفر)، حکمت متعالیه (1 نفر) مشغول به تحصیل می‌باشند.
شورای پژوهشی مؤسسه عالیترین مرجع تصمیم گیری در حوزة‌پژوهش است که از جملة وظایف و مسئولیتهای آن مطابق اساسنامة مؤسسه تصویب طرحها و برنامه های پژوهشی، نظارت بر کیفیت و حسن اجرای طرحهای پژوهشی، نظارت بر انتشار نشریات پژوهشی، بررسی نیازهای تجهیزاتی و انتشاراتی و پژوهشی، تعیین خط مشی مؤسسه برای ارتباط علمی با سایر مراکز آموزشی – پژوهشی در محدوده ضوابط و مقررات کشور است. در دوره مدیریتی جدید، با بازبینی نقاط ضعف اجرای برنامه‌های کلان مؤسسه، چهار برنامه راهبردی به شرح زیر تعیین شد و برای تحقق این برنامه‌ها اقدامات اجرایی متناسب با آنها تعریف شده و به مرحله اجراء درآمد و این روند در حال تعریف و گسترش است. برنامه های راهبردی تعریف شده عبارتند از:
1. انجام مأموریت‌های پژوهشی و آموزشی ؛ ارتقای کیفیت پژوهش از طریق هدفمندسازی و انسجام سیاست‌گذاری، تدوین برنامه‌های راهبردی، بسترسازی جهت تحقیقات بنیادی و تهیة منابع علمی مرجع؛
2. تقویت و توسعه ارتباط با دانشگاه‌ها، مراکز علمی و انجمن‌های علمی داخل و بین‌المللی در حوزه‌های آموزشی و پژوهشی؛
3. توسعة ‌زیرساخت‌های پژوهش، فناوری و بهبود جایگاه و زیر ساخت‌های مدیریتی و سازمانی مؤسسه؛
4. ارتقای سرمایه انسانی و بهره‌مندی از نیروی انسانی متخصص و کارآمد در تمامی حوزه‌های مرتبط با موضوع فعالیت مؤسسه.


تاریخ بروزرسانی : ۱۴ آبان ۱۳۹۸ ۱۰:۵۰

شرح وظایف معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

  ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه های ابلاغی از سوی رئیس مؤسسه به واحدهای ذی‌ربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن؛

  تدوین آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و دستورجلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذی‌صلاح برای تصویب؛

  ارائه گزارش های توجیهی لازم به رئیس مؤسسه در خصوص وظایف مربوط به واحدهای تحت نظر؛

  پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمتهای مدیریتی در حوزه معاونت به ریاست مؤسسه؛

  اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه سیاست ها، مقررات و فرایندهای آموزش و برنامه ریزی تحصیلات تکمیلی؛

  مؤسسه، منطبق با قوانین، مصوبات، مقررات و آئین نامه های اجرایی مربوط با رویکرد گسترش تحصیلات تکمیلی؛

  برنامه‌ریزی برای ارتقای مهارت‌های تخصصی دانشجویان جهت ورود به جامعه؛

  برنامه‌ریزی و سیاستگذاری به منظور ارتقا و افزایش سطح همکاریهای علمی و بین المللی؛

  توسعه، تقویت و هدایت طرح های پژوهشی مصوب با اولویت پژوهش های کاربردی هدفمند و مبتنی بر سند چشم انداز، برنامه های توسعه و نقشه جامع علمی کشور؛

  کنترل و نظارت بر فرایندهای پژوهشی مؤسسه براساس زمان بندی طرحنامه پروژه‌های مصوّب پژوهشی و تحقیقاتی؛

  ایجاد ارتباط لازم با مؤسسات داخلی و خارجی به منظور همکاری در امور پژوهشی و مبادله خدمات علمی؛

  همکاری در ارائه خدمات علمی، فرهنگی و اجتماعی و برگزاری سمینارها و کنفرانس‌های علمی و اجرای کلیه امور قراردادهای تحقیقاتی و خدماتی‌بین مؤسسه و سایر مؤسسات؛

  برنامه‌ریزی برای استفاده اعضای هیأت علمی از فرصت‌های مطالعاتی داخل و خارج از کشور(اعم از مراکز علمی- پژوهشی حوزوی و دانشگاهی) برابر ضوابط مصوّب؛

  تهیه برنامه پژوهشی مؤسسه و ارائه اهداف و تعیین اولویت‌های پژوهشی در قالب برنامه‌های میان مدت و بلند مدت و حمایت از تشکیل مراکز رشد،‌کارآفرینی و پارکهای علم و فناوری، برای طرح در شورای تخصصی پژوهشی مؤسسه؛

  بررسی و ارزیابی فعالیت‌های مؤسسه در چارچوب برنامه‌های رشد و توسعه کشور بر اساس اهداف سند چشم‌انداز و برنامه های توسعه و نقشه جامع علمی کشور در بخش آموزش عالی برای طرح در هیأت رئیسه؛

  اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور پژوهشی، کتابخانه‌ها و بانک های اطلاعاتی مؤسسه، مطابق با مصوبات، مقررات و آیین نامه های مربوط؛

  اولویت بخشی به نوآوری در حوزه نظری و پژوهش‌های کاربردی و مورد نیاز کشور؛

  بررسی و ارزیابی فعالیت‌های مؤسسه در چارچوب برنامه‌های رشد و توسعه کشور بر اساس اهداف سند چشم انداز و برنامه های توسعه و نقشه جامع علمی کشور در بخش آموزش عالی برای طرح در هیأت رئیسه؛

  اهتمام به برگزاری دوره‌های توانمندسازی و دانش‌افزایی؛

  مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیت‌های پژوهشی و ارزیابی عملکرد پژوهشی سالانه برای ارائه به رئیس مؤسسه؛

  نظارت بر اداره فعالیت‌های سایت و شبکه‌های اطلاعاتی؛

  شناسایی و تعریف موضوعات و برنامه های علمی پژوهشی مشترک و برنامه ریزی جهت تأمین امکانات و تخصیص اعتبار لازم جهت تعامل علمی - پژوهشی حوزه و مؤسسه و ایجاد زمینه مناسب جهت نیل به علم دینی و علوم انسانی اسلامی مناسب با حوزه تخصصی مؤسسه؛

  انجام سایر وظایف محوله از سوی رئیس مؤسسه.تاریخ بروزرسانی : ۱۴ آبان ۱۳۹۸ ۱۰:۵۴