مدیریت بودجه، تحول اداری و بهره‌وری

 

وظایف و اختیارات مدیریت بودجه، تحول اداری و بهره‌وری :
1. جمع‌آوری و تکمیل اطلاعات مورد نیاز بر اساس طرح جامع موسسه و برنامه‌ریزی و تهیه پیشنهاد بودجه سالیانه در قالب فرم‌های تنظیم بودجه با هماهنگی مسئولین واحدهای مختلف موسسه و انجام اقدامات لازم در خصوص تهیه بودجه تفصیلی و طی مراحل تصویب و تخصیص اعتبار؛
2. بررسی اعتبارات درخواستی واحدها و اخذ توضیحات لازم از مسئولین امور در مورد بودجه پیشنهادی؛
3. نگهداری اعتبارات فصول مختلف بودجه و تهیه جداول مقایسه‌ای بودجه سالهای قبل؛
4. پیش بینی د‌رآمدها و برآورد هزینه فعالیتها، طرحها و برنامه‌ها؛
5. اظهار نظر در مورد پیشنهاد واحدها برای استخدام از نظر مالی؛
6. تهیه نمودار و آمار‌های مورد نیاز و تجزیه و تحلیل آنها؛
7. تهیه بخشنامه‌ها‌ی لازم برای راهنمایی‌های مسئولین واحدهای مرکزی و شهرستانی به منظور دریافت اطلاعات و آمار مورد نیاز؛
8. شرکت در کمیسیون های مختلف به منظور بررسی اعتبارات درخواستی واحدها و دفاع از آن در مراجع ذیصلاح؛
9. نظارت برتعیین تخصیص اعتبارات فعلی و ابلاغ آن به مدیریت امور مالی برای اجرا؛
10. بررسی و تهیه پیشنهادات اصلاحی یا متمم بودجه در صورت لزوم؛
11. اظهار نظر درمورد قوانین و آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط؛
12. همکاری در تهیه گزارش عملکرد موسسه با توجه بودجه تفصیلی مصوب؛
13. نظارت بر روند اجرای برنامه و اعتبارت پیش بینی شده در بودجه تفصیلی؛
14. انجام سایر امور محوله.


تاریخ بروزرسانی : ۲۰ آبان ۱۳۹۸ ۱۳:۰۸