دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین‌الملل

 

وظایف و اختیارات دفتر ریاست، روابط عمومی و اموربین الملل :
1. ابلاغ دستورات رییس موسسه به اشخاص و مؤسسات ذیربط و واحدهای تابعه بر حسب خط مشی تعیین شده و پیگیری آنها،
2. تهیه وتنظیم گزارشات لازم پیرامون مطالب و وقایع مهم روزانه جهت ارائه به رییس موسسه،
3. تلخیص گزارشات تهیه شده برای رییس موسسه؛
4. آماده نمودن سوابق و پرونده‌های مربوط به کمیسیونها، جلسات و سمینارها برای اطلاع رییس موسسه و حضور در جلسات وتنظیم صورتجلسات؛
5. جمع‌آوری اطلاعات و آمار در زمینه مطالب منتشره در وسائل ارتباط جمعی دولتی و خصوصی در ارتباط با موسسه و تهیه گزارش لازم؛
6. مطالعه و بررسی و رعایت موازین لازم برای برنامه‌های انتشاراتی و اطلاعات؛
7. تهیه نشریه خبری و بولتن‌های داخلی؛
8. انجام امور مربوط به برگزاری جشن‌های مناسبتی، اجرای برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی و یا مصاحبه با مقامات مربوط؛
9. اجرای کلیه امور مطبوعاتی و سمعی و بصری موسسه؛
10. برقراری تماس با وزاتخانه‌ها و مؤسسات، ارگان‌های دولتی و سفارت ‌خانه‌ها به منظور هماهنگی و تنظیم برنامه‌های انتشاراتی، امور مسافرت‌ها، پذیرایی‌ها و ملاقات‌ها، کنفرانس‌ها، سمینارها و نظایر آن؛
11. تهیه آمار و اطلاعات بیوگرافی از میهمانان خارجی و تهیه گزارش برای رییس موسسه؛
12. بررسی مطالب و مسائلی که توسط نمایندگان مجلس و یا اشخاص حقیقی و حقوقی در ارتباط با موسسه مطرح و عنوان می‌شود؛
13. تحقیق در افکار عمومی و ارزیابی نظرات مردم و استفاده از آن در تعیین خط مشی برنامه‌های انتشاراتی و اطلاعاتی موسسه؛
14. هماهنگی با وزارت متبوع و ارگانهای ذیربط برای اخذ مجوز اعزام اعضای هیئت علمی و دانشجویان به خارج از کشورحسب مورد؛
15. هماهنگی با وزارت متبوع و ارگانهای ذیربط برای اخذ مجوز ورود شخصیت‌های علمی خارجی مدعو برای شرکت در همایشهاوکارگاههای آموزشی؛
16. گرد‌آوری و تنظیم اطلاعات و تهیه پیش‌نویس مقدماتی در مورد مطالعات و بررسی‌های مربوط به تنظیم تفاهم نامه متبادله با مجامع علمی خارج از کشور؛
17. جمع آوری اطلاعات و انجام مطالعات جهت تدوین پیش نویس قراردادهاو موافقتنامه‌ها و اطلاعات در چارچوب وظایف و مقررات مربوط ؛
18. نظارت برامر جمع آوری اطلاعات و آمار لازم در زمینه‌های مختلف جهت مبادله با کشور‌های خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوط ؛
19. نظارت بر نحوه چگونگی برقراری ارتباط با سازمان‌های مختلف خارجی در رابطه با تبادل فعالیتهای علمی اعضای هیئت علمی و دانشجویان و همکاریهای فی مابین ؛
20. انجام اقدامات لازم درزمینه برگزاری همایش‌های علمی بین المللی و حضور اعضای مدعوخارجی.


تاریخ بروزرسانی : ۲۰ آبان ۱۳۹۸ ۱۲:۴۳