تماس با ما

نشانی مؤسسه:

خیابان ولیعصر(عج)، خیابان نوفل لوشاتو، کوچه شهید آراکلیان، شماره 4

کد پستی: 14816-11336                              تلفن:66409508


تلفن‌ها:

اشخاص

تلفن داخلی

مستقیم

تلفنخانه

---

66405445

66409508

66419605

66419609

حوزه ریاست مؤسسه

حوزه ریاست

1202

66966060

فکس:66953342

 روابط عمومی
1239-1240
66400888  

دبیرخانه

1289

تله فکس:66962700

فناوری اطلاعات و ارتباطات

1238

66970804

معاونت اداری و مالی

معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع انسانی

1212

 

6952059

66965630

مدیریت امور اداری

1313

66492028

مدیریت امور مالی

1224

66492025

کتاب فروشی

1236

66970806

معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

1221

66965635

مدیریت پژوهش

1247 66413851

مدیریت آموزش های آزاد و تحصیلات تکمیلی

1246 ---

مدیریت انتشارات

1244

66965346

نشریه جاودان خرد

1264

66492169

اعضای هیئت علمی مؤسسه

آقای دکتر یوسف‌ثانی

1225

66965634

آقای دکتر زمانی

1267

66965345

آقای دکتر موحد

1230

66965631

آقای دکتر میانداری

1253

66965349

آقای دکتر سید حسین موسویان

1251

66970808

آقای دکتر معصومی همدانی

1248

66952059

سرکار خانم دکتر شهیدی

1274

---

سرکار خانم دکتر کیان‌خواه

1231

---

آقای دکتر کوهکن

1249

66492289

آقای دکتر کرباسی‌زاده

1263

---

آقای دکتر اسدالله فلاحی

1247

66413851

آقای دکتر عالیخانی

1257

---

آقای دکتر اسماعیلی

1205

66970807

سرکار خانم دکتر خونساری

1252

66965348

آقای دکتر شهرام پازوکی

1223

66965633

آقای دکتر بهمن پازوکی

1237

66492287

آقای دکتر افضلی

1220

66965636

سرکار خانم دکتر اعوانی

1215

66965347

آقای دکتر اعتماد

1232

66965629

آقای دکتر خداپرست

1246

---

آقای دکتر نظریان

1229 ----

آقای دکتر توکلی بینا

1254 ----

ساختمان مؤسسه در شهر قم

آقای دکترعلیخانی

---

02532941250

آقای دکتر عبداللهی 

آقای دکترغفاری

آقای ‌دکتر محمدی

آقای  صادقی

کتابخانه مؤسسه

کتابخانه (تهران)

1293

66970805

کتابخانه (قم)

---

02532902399

حراست

مسئول حراست

1280

66965344

انتظامات درب اصلی

1200

66965343

 

نشانی مؤسسه:

خیابان ولیعصر(عج)، خیابان نوفل لوشاتو، کوچه شهید آراکلیان، شماره 4

کد پستی: 14816-11336

نشانی ساختمان مؤسسه در شهر قم:

زنبیل آباد، 20 متری فجر، خیابان دانش، دانش 3، شماره 71

                 تلفن:02532941250