موسسه حکمت و فلسفه ایران|همایش‌ها|جاری|روز جهانی فلسفه|سلامتی از منظر جالینوس: خوانشی امروزی از مسئله‌ای کهن

سلامتی از منظر جالینوس: خوانشی امروزی از مسئله‌ای کهن

پوستر بک گراند روز جهانی

 

سلامتی از منظر جالینوس: خوانشی امروزی از مسئله‌ای کهن

دکتر محمدجواد اسماعیلی

(عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران)

دانلود فایل تصویری

دانلود چکیده سخنرانی

 

 

محمدجواد اسماعیلی