در جستجوی علم شادکامی تجربی

پوستر بک گراند روز جهانی

 

در جستجوی علم شادکامی تجربی

دکترآذرخش مکری

(گروه روانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران و معاون آموزشی مرکز ملی مطالعات اعتیاد)

دانلود فایل تصویری

دانلود چکیده سخنرانی

 

آذرخش مکری