موسسه حکمت و فلسفه ایران|همایش‌ها|جاری|روز جهانی فلسفه|سلامت و بهروزی: نظری به رویکرد قابلیت‌محور

سلامت و بهروزی: نظری به رویکرد قابلیت‌محور

پوستر بک گراند روز جهانی

 

سلامت و بهروزی: نظری به رویکرد قابلیت‌محور

دکتر امیرحسین خداپرست

(عضو هیئت علمی مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران)

دانلود فایل تصویری

دانلود چکیده سخنرانی

 

 

امیرحسین خداپرست