موسسه حکمت و فلسفه ایران|همایش‌ها|جاری|روز جهانی فلسفه|دیرماندگی امر بهداشتی و رازوارگی سلامت

دیرماندگی امر بهداشتی و رازوارگی سلامت

 

پوستر بک گراند روز جهانی

دیرماندگی امر بهداشتی و رازوارگی سلامت

دکتر علیرضا منجّمی

(گروه فلسفۀ علم و فناوری، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)

دانلود فایل تصویری

دانلود چکیده سخنرانی

 

  علیرضا منجمی